Als je faalt heb je de keuze - je richten op feiten of gevoelensAls je het zwaartepunt op je gevoelens ...

Lees meer