Vind het Kritieke Pad

0  comments

kritieke_pad
Image by renjith krishnan @ FreeDigitalPhotos.net

Kritieke taken

In voorgaande artikels had ik het al over het opzetten van een takenlijst en het toekennen van prioriteiten aan je taken. Het opsplitsen van grote taken in kleinere is ook al aan bod gekomen. Grotere taken opsplitsen, dat is nog overzichtelijk. Taken kunnen ook heel erg groot zijn. We spreken dan van projecten. Dit vergt een iets andere aanpak.

Hoe beslis je welke taken je in een project eerst gaat doen? De deadline ligt er voor het totale project, en niet voor de kleinere taken die je er voor hebt gedefinieerd.

Bij het beheren van projecten kan je daarom op zoek gaan naar het kritieke pad. Dit is een techniek die vooral geschikt is voor je grotere projecten. Kleine projecten hebben meestal maar 1 pad, dat is dan ook het kritieke pad. Grote projecten hebben mogelijk meer paden. Hoe kies je hierin het kritieke en wat is dat nu juist?

Het Kritieke Pad

Het kritieke pad is een keten van opeenvolgende taken die loopt van het begin tot het einde van het project. De meeste projecten hebben waarschijnlijk maar 1 pad dat van begin tot eind doorloopt, sommigen hebben echter meerdere van deze kritische paden.

In dit laatste geval komt het er op aan dit kritisch pad te vinden met de langste doorlooptijd. Elke vertraging in één van de taken van dit pad zal het project immers vertragen.

Je activiteiten

Voor grote taken heb je een opdeling gemaakt in kleinere, handelbare taken. Deze gedetailleerde taken gebruiken voor de berekening van het kritieke pad zou het geheel veel te complex maken. Ga daarom terug een niveau hoger en gebruik de algemenere taken deze voor de berekening. Dit zorgt er voor dat de berekening van het kritieke pad minder complex is en beter te onderhouden.

Een sequentie van taken

Je gaat nu de taken aan elkaar koppelen zodat je een keten krijgt. Stel jezelf voor elke taak op je lijst deze vragen:

  • Welke taken moeten gedaan zijn om deze taak te kunnen starten?
  • Welke taken moeten samen met deze taak klaar zijn?
  • Welke taken moeten direct na deze taak gebeuren?

Netwerk Diagram

Met bovenstaande vragen krijg je een opeenvolging van taken, mogelijk in verschillende paden. Deze kan je nu gaan uittekenen in wat een netwerk diagram is.netwerk_diagram

In bovenstaande diagram zie je de verschillende taken (A tot en met H) met hun doorlooptijd. De doorlooptijd is de tijd nodig om een taak af te werken. Dat is dus niet noodzakelijk hetzelfde als de tijd dat je er aan werkt.

Volgende paden kunnen uit dit diagram gehaald worden, met een totale doorlooptijd:

  • A > C > G -> 27
  • B > D > G -> 20
  • B > D > F -> 24
  • B > E > H -> 19

Het is hier duidelijk dat elke vertraging op het eerste pad (A > C > G) het totale project zal vertragen. Dit is dus het kritieke pad. Je kan nu aan de hand van je inschattingen van de doorlooptijd een planning opstellen. Je weet nu wanneer je aan een taak kan beginnen, als er een afhankelijkheid is en wanneer een taak zeker klaar moet zijn, wanneer een andere taak er van af hangt.

Een kritieke methode

Ik ben er me van bewust dat dit een geavanceerde techniek is. Je past deze dan ook enkel toe op complexe projecten. Kleine projecten waar er maar 1 pad is hebben geen baat bij deze methode, gezien dat pad gelijk het kritieke pad is.

Wanneer er een kritiek pad is heb je er wel alle belang bij dit te weten. Elke afwijking op dit pad kost je ofwel tijd, geld of resoucres om wat fout gelopen is weer recht te zetten. Taken buiten dit pad kunnen beperkt uitlopen zonder het verloop van het project te beïnvloeden. Stel dat in bovenstaand voorbeeld pad B > E > H drie dagen uit zou lopen, dan komt dit uit op 22 dagen, wat nog ruim binnen de limiet is van 27 dagen voor het totale project. Hier dien je dan wel op te letten dat de resources voor de paden niet dezelfde zijn. Dit zou immers het kritieke pad alsnog kunnen vertragen.

Voor welk project zou jij een kritiek pad op kunnen zetten? Laat het weten in de reacties hieronder.

[related_post themes="flat"]

Tags

kritieke pad, prioriteiten, Taken


Misschien vind je dit ook leuk

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>
Cookie's op peter-willekens.be

Deze website heeft haar privacybeleid bijgewerkt in overeenstemming met wijzigingen in de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie, voor alle leden wereldwijd. We hebben ook ons privacybeleid bijgewerkt om u meer informatie te geven over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot uw privacy en persoonlijke informatie. Lees dit om de updates te bekijken over welke cookies we gebruiken en welke informatie we verzamelen op onze site. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons bijgewerkte privacybeleid.