Peter WIllekens - Logo

Het nieuwste e-boek
De kracht van CONCENTRATIE

Concentration comes out of a combination of confidence and hunger.

Arnold Palmer

Een nieuw e-boek!

Concentratie, het is vandaag moeilijker dan ooit tevoren. Nooit eerder was er zoveel afleiding, was er zoveel informatie of waren er zoveel informatiebronnen.


In al deze afleiding nog de kans zien om je te concentreren en gedaan krijgen wat moet, het is een heuse uitdaging.

Daarom heb ik besloten hier een e-boek over te schrijven om je te helpen inzien wat het is dat je concentratie onderuit haalt.


Je krijgt in dit e-boek:

  • 10 concentratieverhogende tips
  • 5 Fouten die we maken tegen onze concentratie
  • Een concreet plan van aanpak naar meer concentratie

Omdat jij een groter verschil kan maken als je werkt met concentratie.

Copyright 2021, Peter Willekens

>